Metoda Direct

Direct Method for English jest kolejnym wcieleniem metody bezpośredniej, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Jest to szybka i skuteczna metoda, która pozwala każdemu osiągnąć zamierzone rezultaty.

Priorytetowym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. Prowadzi to do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.
Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Jak przebiegają zajęcia?