facebook facebook

centrum-direct

SZKOLENIA DLA FIRM

Miło nam zaprosić Państwa do skorzystania z oferty szkoleń językowych, jakie proponuje firmom i instytucjom Centrum Nauki Języków DIRECT. Zajęcia dla firm i instytucji odbywają się w trybie porannym i dopołudniowym w szkole lub w siedzibie firm.

OFERTA INDYWIDUALNA DLA FIRM

Z uwagi na specyfikę każdej firmy oraz na różne oczekiwania osób zarządzających, Centrum Nauki Języków DIRECT przygotowuje zawsze specjalną ofertę ukierunkowaną na potrzeby danego Klienta. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem językowym zapraszamy do skontaktowania się z naszym przedstawicielem w celu przedstawienia programu nauczania „szytego na miarę”. Oferujemy również bezpłatny audyt językowy dla zanalizowania potrzeb firmy i przeanalizowania potrzeb firmy i precyzyjnego określenia poziomu zaawansowania. Zapewniamy indywidualne i bezpłatne przygotowanie kompleksowej oferty.

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW:

Kursy standardowe

      Nastawione na kształcenie ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Business English

      Celem kursu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesu. Kursy mogą być ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w środowisku biznesu. Klient ma możliwość wyboru realizowanych modułów np. prowadzenie negocjacji, prezentacje, spotkania handlowe, prowadzenie korespondencji i inne.

Kursy specjalistyczno branżowe

      W zależności od grupy zawodowej oferujemy kursy bogate w słownictwo oraz zagadnienia z danych dziedzin. Program ten świetnie przygotowuje do pracy w międzynarodowych korporacjach, oraz za granicą gdzie istnieje konieczność płynnego posługiwania się fachowym słownictwem.

Kursy indywidualne "one to one"

      Przeznaczone są dla osób z kadry menadżerskiej lub pracowników, którzy z różnych przyczyn wymagają indywidualnego podejścia. Programy są opracowywane z myślą o indywidualnych oczekiwaniach Klienta, uwzględniają poziom zaawansowania, harmonogram czasu wolnego, szybkość przyswajania nowej wiedzy, potrzeby językowe oraz zainteresowania tematyczne.

TECHNICAL ENGLISH

      Oferta skierowana jest do inżynierów, managerów projektów oraz specjalistów branż technicznych jak również osób przygotowujących się do podjęcia pracy poza granicami kraju, dla których znajomość słownictwa i angielskiej terminologii technicznej staję się niezbędnym narzędziem pracy.