facebook facebook

centrum-direct

OFERTA DLA DZIECI

Direct Kids


Kurs angielskiego dla dzieci metodą DIRECT KIDS przeznaczony jest dla dzieci uczących się w szkole podstawowej. Największy nacisk kładziony jest na naukę płynnego mówienia po angielsku całymi zdaniami. Program nauczania polega na ciągłym dialogu pomiędzy nauczycielem a uczniem. Lektor wprowadza materiał, następnie zadaje pytania, na które dzieci odpowiadają według poznanych wyrażeń językowych. Proces nauczania wspomagany jest przez wizualne materiały dydaktyczne i interaktywne ćwiczenia. Miłym urozmaiceniem, a zarazem świetnym sposobem na zapamiętanie nowo poznanego słownictwa, są angielskie piosenki i rymowanki. Najmłodsi w sposób szybki i naturalny nabierają umiejętności porozumiewania się w języku obcym.


Nauka odbywa się w małych grupach - umożliwia to każdemu dziecku aktywny udział w lekcjach, a nauczycielowi stwarza okazję do indywidualnego podejścia do każdego z uczniów.Po ukończeniu kursu języka angielskiego metodą Direct Kids dzieci potrafią komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach.

DLACZEGO WARTO

  • Przelamanie bariery językowej, nieśmiałości w mówieniu.
  • Nauka szybkiego myślenia i reagowania w języku angielskim.
  • Wyeliminowanie skłonności do tłumaczenia na język Polski(myślimy po angielsku!).
  • Nacisk na poprawność wymowy. Nie robimy błędów.